IMG_2902

Aanmelden

Ben je enthousiast over ons kindcentrum? Dan kun je je kind aanmelden voor de school en/of de kinderopvang.

Inschrijven kinderopvang

Interesse in de kinderopvang van gro-up? Kijk voor inschrijving op www.gro-up.nl.

Aanmelden onderwijs

Indien u interesse heeft voor plaatsing binnen ons reguliere onderwijs dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met u.

U kunt een afspraak maken met Manon Hulst of Dusty Duijzer, directeuren, via (079)-3517688 of zwanenbos@opoz.nl.

Momenteel hebben wij voor groep 2/3 geen beschikbare plekken meer binnen het reguliere onderwijs. Als er alsnog ruimte ontstaat, communiceren we dit op deze pagina.

Start op school na aanmelding
Als je kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. In overleg met de leerkracht mag je kind vanaf 3 jaar en 10 maanden tien dagdelen komen wennen. Kinderen die al bij ons op de peuterspeelzaal zitten, mogen in het kader van wennen af en toe met groep 1 meedraaien.