IMG_2891

'Samen durven groeien'

We zijn een school waar leerlingen gezien worden om wie ze zijn, waar er vertrouwen is in de talenten van leerlingen, waar veel ruimte is voor maatwerk en kansrijk leren de boventoon voert.

Wij werken iedere dag aan het verzorgen van goed onderwijs. Goed onderwijs betekent ook maatwerk voor leerlingen die moeite hebben met leren en behoefte hebben aan extra ondersteuning. Als team werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

Samen zijn we verantwoordelijk voor het leren en de resultaten van onze leerlingen. Daarbij denken we in kansen en hebben we hoge verwachtingen van kinderen.

Onderwijs op niveau

Wij bieden onderwijs aan op verschillende niveaus en sluiten aan bij de behoefte van kinderen. Er is oog voor een kind als het extra begeleiding nodig heeft, maar ook als het meer uitdaging wenst. We werken met referentieniveaus, we kijken naar wat kinderen al kunnen en werken doelgericht.

Eigenaarschap

We stimuleren leerlingen om eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling. Ons team legt de focus op leren i.p.v. lesgeven. Leerlingen bepalen mede hun eigen doelen en werken doelgericht. Zo maken we ze medeverantwoordelijk voor hun leerproces en dit draagt bij aan een grotere betrokkenheid bij het onderwijs.

Veel aandacht voor lezen, taal en rekenen

Naast de vakken op het gebied van wereldoriƫntatie besteden we het grootste deel van de dag aan taal, lezen en rekenen. Zo vergroten we o.a. de woordenschat van je kind en bereiden we de leerling voor op het voortgezet onderwijs. Goede beheersing van taal en rekenen is belangrijk voor een kansrijke toekomst.