IMG_2891

'Samen durven groeien'

Wij willen samen met ouders en partners in de wijk goed onderwijs verzorgen, iedereen draagt daaraan bij en heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid waarbij het gaat om de collectieve kracht; het samen zijn.

We staan open voor veranderingen. Die gaan we aan, pakken we op en tonen daarbij durf, moed en lef. Daarbij durven we het aan om te leren van en met elkaar en durven we gebaande wegen te verlaten. Kinderen leren en ontwikkelen zich. Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders. We zorgen ervoor dat iedereen kan blijven groeien!

Onderwijs op niveau

We zijn een school waar leerlingen gezien worden om wie ze zijn, waar er vertrouwen is in de talenten van leerlingen, waar veel ruimte is voor maatwerk, we kijken naar wat ze al kunnen en streven ernaar dat kansrijk leren de boventoon voert.Er is oog voor een kind als het extra begeleiding nodig heeft, maar ook als het meer uitdaging wenst.

Eigenaarschap

We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Gedurende de basisschooltijd van onze leerlingen stimuleren en begeleiden wij leerlingen bij het vergroten van hun eigenaarschap door ons onder andere meer te richten op het leesproces en leerlingen hierbij te betrekken.

Veel aandacht voor lezen, taal en rekenen

Het Zwanenbos is een VVE-school, dit betekent dat we leerlingen helpen om de Nederlandse taal beter te begrijpen en spreken. Daarom hebben wij veel aandacht voor de vakken, lezen, taal en rekenen. Zo vergroten we o.a. de woordenschat van de leerling en bereiden we de leerling voor op het voortgezet onderwijs. Goede beheersing van de taal en rekenen is belangrijk voor een kansrijke toekomst