IMG_3259

Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

In de MR wordt meegedacht over de ontwikkelingen op school. Het bestuur en de directie worden door de raad geadviseerd. In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.

MR-leden

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en praat en stemt over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

De MR-leden van onze school zijn:
Ron Kasteel, Aisha-Thari Boer en er is nog 1 vacature open. - Ouders
Daisy van Mil, Monique Kok en Karin Lambregts - Personeel

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn op:

  • 19 september 2022

De vergaderingen starten om 19:30 uur en zijn openbaar. Je bent van harte welkom.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze zijn op school in te zien. Een korte samenvatting vind je terug in de nieuwsbrief welke gedeeld wordt in de schoolapp Parro.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de MR? Schroom niet om een van de MR-leden aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen via: <e-mail mr>.