IMG_2877

Speeltaalhuis

Het speeltaalhuis is een opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling, zodat uw kind goed voorbereid naar Het Zwanenbos kan. Het speeltaalhuis is voor kinderen van 2 tot 4 jaar vier ochtenden geopend.

Wat is het speeltaalhuis?

Het speeltaalhuis is een vorm van opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In het speeltaalhuis wordt – naast aandacht voor andere aspecten – vooral veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Daar willen we mee bereiken dat de kinderen goed voorbereid aan het basisonderwijs beginnen, waardoor ze het onderwijs met succes kunnen volgen.

Voor wie is het bedoeld?

Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar van werkende en niet-werkende ouders kunnen in het speeltaalhuis worden opgevangen. Kinderen die nu nog niet aan kinderopvang deelnemen, hebben voorrang. Ook kinderen die in de wijk Meerzicht wonen, hebben voorrang.

Wat biedt het speeltaalhuis?

In het speeltaalhuis wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van het KIJK-volgsysteem, we gebruiken ook de Cito-toetsmethode voor taal en rekenen met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Hierdoor kunnen we de kinderen goed meten qua kennis en woordenschat. Maar uiteraard wordt er ook veel gespeeld. Het speeltaalhuis biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en biedt een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Via spel en spelen wordt alles geleerd wat de kinderen nodig hebben om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen.

Kennismaken en inschrijven

Wil je eens een kijkje komen nemen bij ons? Je bent meer dan welkom. Voor meer informatie of vragen over de opvangmogelijkheden kun je terecht op onze website, www.gro-up.nl of neem contact op met een van de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (klantcontact@gro-up.nl (079) 346 11 80).