IMG_2938

Samen met ouders

Ouders zien wij als partners. Samen zorgen we ervoor dat je kind in een veilige omgeving tot leren komt en alle kans krijgt zich te ontwikkelen.

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal Parro ontvang je berichten van school en uit de groep van je kind(eren). Ook delen we een maandelijkse Nieuwsbrief.

Ouderkamer

Wij hebben een ouderkamer zodat ouders bij elkaar kunnen komen en samen praten over uiteenlopende onderwerpen. Aisha Boer is de ouderkamercoördinator en organiseert de activiteiten. Voorbeelden van thema’s zijn: gezond eten, de bibliotheek of de kledingbeurs.