IMG_2938

Samen met ouders

Ouders zien wij als partners. Samen zorgen we ervoor dat je kind in een veilige omgeving tot leren komt en alle kans krijgt zich te ontwikkelen.

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal Parro ontvang je berichten van school en uit de groep van je kind(eren).

Ouderkamer

Iedere vrijdagochtend is onze ouderkamervan 8.45 u. tot 10.00 u. geopend.
Aisha Boer is de coördinator en organiseert wekelijks diverse activiteiten, soms worden er ook gastsprekers uitgenodigd. Voorbeelden van thema’s zijn: gezond eten, de bibliotheek of de kledingbeurs

De Ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school en tussen ouders onderling en er gesproken kan worden over verschillende onderwerpen.Wij vinden het belangrijk dat school en ouders goed op elkaar aansluiten. De kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar.