IMG_3170

Naar het speciaal basisonderwijs

Wanneer de huidige reguliere basisschool de zorg niet meer optimaal kan bieden aan je kind, wordt er samen met de ambulant begeleider en de ouders een procedure gestart. Dit om te kijken welk type onderwijs het best passend is voor je kind.

Het kan zijn dat een andere reguliere basisschool of het speciaal basisonderwijs (SBO) de beste optie is voor je kind. Op basis van de ervaringen van de huidige basisschool en mogelijk een (intelligentie) onderzoek wordt in een IHI-overleg (Integraal Handelingsgericht Indiceren) bepaald of je kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgt voor speciaal basisonderwijs. Het IHI-overleg is een groot overleg, waar allerlei betrokkenen bij aanwezig zijn. Met een toelaatbaarheidsverklaring heeft je kind recht op een plek op een SBO.

Plaatsingsprocedure

Inschrijving en het moment van plaatsing wordt altijd in overleg met de school van vertrek, de ambulant begeleider en de school geregeld. Voor de plaatsing van een kind op een SBO of SO-school heeft elke leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Die aanvraag wordt na de IHI-bespreking verzorgd door de basisschool van uw kind. Omdat het advies uit de IHI-bespreking leidend is, kan het zijn dat uw kind al op het SBO geplaatst wordt voordat de (administratieve) procedure is afgerond.

Als de leerling van een andere SBO-school komt is er al een TLV en kan de leerling, indien er plek is, geplaatst worden.

Voor alle kinderen die op de speciale basisschool geplaatst zijn, geldt dat er regelmatig gekeken moet worden of de plaatsing wordt voortgezet of dat uw kind beter tot zijn/haar recht komt in een andere vorm van onderwijs. Dat kan een gewone basisschool zijn, maar kan ook een specialere vorm van onderwijs zijn. Plaatsing betekent dus niet automatisch dat elke leerling in het sbo tot en met groep 8 in het sbo blijft.

Procedure na aanmelding

Aanmelding SBO huidig schooljaar (2022-2023)

IKC Het Zwanenbos heeft voor groep 1 t/m 8 geen beschikbare plekken meer binnen Het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Voor de groepen waar geen beschikbare plek meer is kunnen wij voor het huidige schooljaar helaas geen leerling-dossiers in behandeling nemen. Als er alsnog ruimte ontstaat communiceren we dit op deze pagina. Wij hanteren geen wachtlijst, waardoor het niet mogelijk is om nu al interesse aan te geven voor mogelijke plaatsing per komend schooljaar.

Voor plaatsing SBO per komend schooljaar (2023-2024), kunnen (ouders van) aspirant-leerlingen vanaf maandag 6 maart hun interesse aangeven door te mailen naar administratie.zwanenbos@opoz.nl.

U ontvangt dan binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, mochten ouder(s)/verzorger(s) binnen de genoemde termijn geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, dan kunnen zij contact opnemen met de administratie via administratie.zwanenbos@opoz.nl of 079 3517688.  De volgorde waarin aspirant leerlingen worden opgegeven voor de interesselijst is van invloed op de plaatsingskansen.

Op basis van de interesselijst en de door- en uitstroom van zittende leerlingen op IKC Het Zwanenbos zal het zorgteam besluiten welke plaatsen er voor het aankomende schooljaar (2023-2024) beschikbaar komen.

Als er voor een aspirant leerling een plaats beschikbaar is in een passende groep, krijgen de ouders hier bericht over via e-mail en worden uitgenodigd voor een informatiegesprek. De interesse met betrekking tot aanmelding wordt dan omgezet in een aanmelding en er zal een aanmeldingsprocedure gestart worden.

De ouders van aspirant leerlingen waar geen plaats beschikbaar voor is, worden eveneens per e-mail op de hoogte gesteld. De zorgplicht blijft in dit geval echter bij de school van herkomst. Voor de aspirant leerlingen op de interesselijst die niet in aanmerking komen voor de aanmeldingsprocedure, wordt geen wachtlijst gehanteerd. Zij kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar.

Wanneer een kind geplaatst kan worden in het sbo, wordt in overleg gekeken of en wanneer er een wenmoment plaats kan vinden. Onze leerlingen weten zelf heel goed hoe spannend het is om als nieuw kind in de groep te komen. Zij doen er daarom alles aan om het voor je zoon of dochter gemakkelijker te maken. Wij helpen je kind zich thuis te laten voelen.

Wil je meer lezen over het SBO? Klik dan hier.