Speeltaalhuis

Het speeltaalhuis is een opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling, zodat uw kind goed voorbereid naar Het Zwanenbos kan. Kinderen van 0 tot 2 jaar kunnen twee ochtenden aan het speeltaalhuis deelnemen, kinderen van 2 tot 4 jaar vier ochtenden.

Wat is het speeltaalhuis?

Het speeltaalhuis is een vorm van opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In het speeltaalhuis wordt – naast aandacht voor andere aspecten – vooral veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Daar willen we mee bereiken dat de kinderen goed voorbereid aan het basisonderwijs beginnen, waardoor ze het onderwijs met succes kunnen volgen.

Voor wie is het speeltaalhuis bedoeld?

Alle kinderen tussen 0 en 4 jaar van werkende en niet-werkende ouders kunnen in het speeltaalhuis worden opgevangen. Kinderen die nu nog niet aan kinderopvang deelnemen, hebben voorrang. Ook kinderen die in de wijk Meerzicht wonen, hebben voorrang.
De ouders van kinderen van 0 tot 2 jaar kunnen ervoor kiezen om hun kind twee ochtenden te laten deelnemen aan het speeltaalhuis. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier vier ochtenden aan deelnemen.

Wat biedt het speeltaalhuis?

In het speeltaalhuis wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van het Cito-observatiesysteem, met de Cito-toetsmethode voor taal en rekenen met speciale aandacht voor de taalontwikkeling, en er wordt veel gespeeld. Het speeltaalhuis biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en biedt een doorgaande lijn naar basisschool Het Zwanenbos. Via spel en spelen wordt alles geleerd wat de kinderen nodig hebben om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen.

Snel naar