Mijn naam is Lucas Verdoes en ik ben sinds januari 2018 met Schoolformaat werkzaam  in Zoetermeer.  Ik  ben werkzaam  op 5 scholen waaronder op het Zwanenbos.  Ik ben elke woensdag  en vrijdagmiddag  op school aanwezig.

 

Wat bieden wij?

Schoolformaat richt zich op het ondersteunen van leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren.  De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op school. Tijdens het zorgoverleg op school geef ik advies en consultatie.

 

Op het moment dat de ontwikkeling  stagneert kan de school maatschappelijk werker  samen met ouders en waar nodig de leerling kijken wat er passend is  om te ontwikkeling weer goed te laten verlopen.  Dit kan kortdurende ondersteuning van de School maatschappelijk werker zelf zijn of we gaan op zoek naar de juiste ondersteuning of hulpvorm. Om dit te faciliteren heeft de  gemeente Zoetermeer schoolformaat gemandateerd om  door te verwijzen naar preventieve hulp, jeugdhulp of de geïndiceerde jeugdzorg, aansluitend bij de hulpvraag.

 

Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet.

 

Werkwijze voor ouders en leerlingen

Leerlingen kunnen  via de intern begeleiders, Kim Mooijenkind of Carin van der Ven aangemeld  worden.

 

De hulp is kortdurend en kan bestaan uit:

·         Consultatie en advies op afspraak met ouders

·         Kortdurende Individuele begeleiding van de leerling

·         Doorverwijzen naar Jeugdhulp en geïndiceerde jeugdzorg

 

Contactgegevens

Mail l.verdoes@schoolformaat.nl

Snel naar