Wanneer u of de school zorgen heeft rond het gedrag van een kind, kunnen wij u schoolmaatschappelijk werk of hulp door MEE aanbieden. Als u behoefte heeft aan een stukje ondersteuning of een helpende hand in hulpverleningsland, regelt een intern begeleider een (telefonische) afspraak voor u. Samen met u wordt gekeken welke hulp gewenst is en waar hulp geboden kan worden. De problematiek kan erg uiteenlopen: van eetproblemen tot agressief gedrag, van niet luisteren tot spijbelen.

Snel naar