Ik ben Rianne Schram en sinds december 2014 werkzaam op het Zwanenbos als Orthopedagoog.

Orthopedagoog, een term die niet bij iedereen even bekend is. Het woord orthopedagoog is een combinatie van drie uit het Grieks afgeleide woorden, namelijk ortho (= juist), peda (= kind) en gogiek (= leiden). Vrij vertaald betekent orthopedagoog dus zoiets als 'het kind goed (bege)leiden'.
Concreet betekent dit dat ik mij op het Zwanenbos, net als alle andere collega’s, inzet om alle leerlingen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en hun talenten zo veel mogelijk te laten ontplooien. Ik draag onder andere mijn steentje bij door kinderen psychologisch te onderzoeken. Dit doe ik door onder andere kinderen te observeren, met hen te praten en intelligentie tests en persoonlijkheidsvragenlijsten af te nemen. 
Elke dinsdag en vrijdag ben ik op het Zwanenbos te vinden en staat mijn deur voor u open!

Snel naar