Mijn naam is Pauline Harmsen, logopedist.

Ik werk als logopedist op de SBO-afdeling. Op woensdagochtend en vrijdag houd ik mij bezig met het begeleiden van kinderen die extra hulp nodig hebben met spraak en/of taal. Kinderen die veel moeite hebben met het begrijpen van taal. Kinderen die weinig woorden kennen en/of deze niet kunnen benoemen. Kinderen die problemen hebben met het uitspreken van klanken en/of klankcombinaties. Kinderen die het lastig vinden om goede zinnen te maken of een verhaal te vertellen. Kinderen die het moeilijk vinden om te communiceren met anderen, bijvoorbeeld omdat ze autisme hebben. Deze kinderen komen naar logopedie. De behandelingen vinden op school plaats en onder schooltijd. De logopedische begeleiding heeft als doel om met behulp van specifiek materiaal en behandelmethoden kinderen te helpen de spraak-taalontwikkeling te verbeteren en achterstanden zoveel mogelijk weg te werken. Dit alles moet bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en de kennis en vaardigheden ondersteunen die ze hier op school aangeboden krijgen.

Snel naar