Mijn naam is Kim Mooijenkind. Sinds vorig schooljaar ben ik de Intern Begeleider van de onderbouw.  Vanaf 1997 heb ik als vakleerkracht gymnastiek op verschillende scholen gewerkt. Vanaf 2004 werk ik alleen nog op het Zwanenbos. Eerst verzorgde ik alle gymlessen en stond ik voor de klas als vervanger. Daarna ben ik groepsleerkracht geweest van groep 3/4 SBO. 

Het is voor mij heel erg belangrijk om voor iedere ouder en ieder kind tijd te maken. Samen zoeken we naar een oplossing en de beste vorm van onderwijs voor leerlingen met een hulpvraag. 
De deur van de IB-kamer staat (bijna) altijd open voor ouders en leerlingen met een vraag. Mocht ik ter plekke geen tijd hebben dan maken we meteen een afspraak voor een ander moment.
Als moeder van twee kinderen weet ik hoe graag je als ouder wil dat alles goed met ze gaat. Mijn man en ik hebben een zoon van 18 en studeert in Amsterdam. Mijn dochter van 15 jaar zit op de middelbare school in de 4de klas.
In mijn vrije tijd hou ik er van om te gaan sporten, ik lees graag en ik ga altijd met veel plezier naar het theater (waar ik ook als vrijwilliger actief ben geweest).

Snel naar