De intern begeleiders begeleiden de leerkrachten bij hun werk met leerlingen die extra zorg nodig hebben. 
Op Het Zwanenbos worden er vanaf groep 1 CITO-toetsen afgenomen om de vorderingen van leerlingen te volgen. De resultaten van de toetsen bepalen mede of er extra zorg geboden gaat worden. De extra zorg staat omschreven in het groepsplan en/of handelingsplan. 

Voor alle leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs werken we met een ontwikkelingsperspectief dat met iedere ouder wordt besproken.

Wanneer u vragen heeft omtrent de zorg of de handelingsplannen, kunt u contact opnemen met een intern begeleider. Van een gesprek met ouders kan een verslag/notitie worden gemaakt.

Snel naar