Alle zaken rondom ICT, zoals het onderhouden van software (digitale programma's waar wij op school mee werken) en hardware (computers, laptops en digitale schoolborden) wordt geregeld door Danielle Braber. Zij is onze ICT-coördinator.

Als ICT-coördinator binnen Het Zwanenbos heeft zij regelmatig overleg met de directie, leerkrachten, Heutink ICT en ICT-coördinatoren van andere OPOZ scholen. In deze overleggen praten wij over wat willen we binnen de school of binnen de organisatie, maar wisselen we ook ideeën en problemen met elkaar uit.

Momenteel zijn we bezig met het schrijven van diverse 'vernieuwingsplannen' op ICT gebied. 
Zo willen graag in de bovenbouw het gebruik van laptops/IPADs gaan uitbreiden en beter laten aansluiten op het middelbaar onderwijs. Maar ook in de onderbouw/kleutergroepen willen we graag de laptops/IPADs meer gaan inzetten om bijvoorbeeld het woordenschatniveau te vergroten. Wat naast deze twee aspecten belangrijk is, is het bijscholen van het personeel binnen Het Zwanenbos. ICT binnen het onderwijs blijft vernieuwen de komende jaren.

Snel naar