Een ambulant begeleider werkt voor het samenwerkingsverband en kijkt mee met een school als er (zorg)vragen zijn. Dit kunnen vragen zijn over gedrag, over moeite bij het leren, maar ook over pedagogische aspecten. Een ambulant begeleider observeert in de klas en kijkt niet alleen naar uw kind, maar ook naar de interactie tussen kinderen en tussen een kind en de leerkracht. Dit heet een systemische benadering en omdat een kind niet alleen op school zit wordt ook de mening van u als ouder hierin meegenomen. Tenslotte bent u als ouder de expert van uw eigen kind. Na een observatie wordt besproken wat uw kind nodig heeft en op welke wijze de leerkracht en de school dit kunnen invullen. 

Een ambulant begeleider is ook betrokken binnen het passend onderwijs als een andere vorm van onderwijs misschien beter past. Dit kan gaan om een kind dat naar het Speciaal Basisonderwijs gaat (SBO) of naar het Speciaal onderwijs (SO). Het kan ook andersom wanneer een kind vanuit een andere vorm van onderwijs naar een basisschool gaat. De ambulant begeleider komt dus bij alle vormen van onderwijs om mee te praten over uw kind. 
Natuurlijk doet de ambulant begeleider dit niet alleen. Er wordt samengewerkt met School Maatschappelijk Werk (SMW), Onderwijs Advies (OA) de Intern Begeleider (IB) en andere deskundigen die bij uw kind betrokken zijn. Het doel van de ambulant begeleider is dat een kind zich goed voelt in de klas, met plezier naar school gaat en dat een kind zich ontwikkelt en groeit binnen zijn/haar mogelijkheden. Hiervoor is het van belang dat een kind onderwijs krijgt aangeboden dat aansluit bij de onderwijsbehoefte. 

Snel naar