Onze bedoeling en visie
Wij werken aan vertrouwen, zelfstandigheid, veiligheid en motivatie om kinderen tot leren te laten komen, zodat zij zichzelf kunnen zijn en het maximale uit zichzelf kunnen en willen halen. 
 
Wij richten ons op het leren, de groei en ontwikkeling van de kinderen om hen voor te bereiden op hun toekomst en een betrokken rol in de maatschappij. 

Leidend principe 1:
We werken als team continue aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.
We houden ons aan de afspraken
We geven het goede voorbeeld
We communiceren open, eerlijk en transparant
We zorgen voor een veilige omgeving 
We behandelen elkaar met respect
Wij (h)erkennen als team elkaars kwaliteiten en diversiteit, en zetten deze in
We hebben een lerende en professionele houding
We denken in mogelijkheden en kansen

Leidend principe 2: 
We zijn samen verantwoordelijk voor het leren en de resultaten van onze leerlingen
We spreken dezelfde taal als het gaat om leren.
We evalueren de impact van ons handelen op het leren en de resultaten van onze leerlingen.
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.
We werken doelgericht en planmatig.
We weten van elkaar wat we aan het doen zijn.
We kennen de relevante leerlijnen.

Leidend principe 3:
We stimuleren leerlingen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en ontwikkeling.
We leggen de focus op leren i.p.v. lesgeven.
We kennen en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
We leren leerlingen hun eigen doelen te stellen en doelgericht te werken.
We maken leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leerproces (‘Leren zichtbaar maken’).

Leidend principe 4:
We moedigen leerlingen aan om hun talenten te ontwikkelen.
We zorgen voor een breed aanbod.
We zijn ons bewust dat er meer is dan cognitie.
We hebben zicht op de talenten van de leerlingen.

Leidend principe 5:
We werken als team voortdurend aan een verdere verbetering van het welbevinden van de leerlingen.
We creëren een veilige leeromgeving.
We stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
We stimuleren een groei-mindset. 
We hebben hoge verwachtingen van leerlingen.
We verwachten van leerlingen dat ze respectvol met elkaar omgaan.Snel naar