Ouderbetrokkenheid

Ouders zien wij als partners. Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind in een veilige omgeving tot leren komt en de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Ouderkamer

Elke woensdag bent u van harte welkom in de ouderkamer. Er is altijd een oudercoördinator van school aanwezig samen met een aantal gastouders. U kunt hier een kop koffie drinken en vragen stellen. Regelmatig worden er themabijeenkomsten gehouden over uiteenlopende onderwerpen, al dan niet op verzoek van ouders. Voorbeelden van thema’s zijn: gezond eten, de bibliotheek of de kledingbeurs.


Snel naar