Ouderbetrokkenheid

Ouders zien wij als partners. Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind in een veilige omgeving tot leren komt en de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Ouderkamer

In verband met de maatregelen rondom Corona mogen er helaas nog geen ouders de school in. Wij vinden de ouderkamer belangrijk en daarom zal er gezocht worden naar een andere vorm zodat ouders toch bij elkaar kunnen komen. Marga Scheringa (ouderkamercoördinator) houdt jullie op de hoogte van de activiteiten. 

Indien mogelijk worden er ook weer themabijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen, al dan niet op verzoek van ouders. Voorbeelden van thema’s zijn: gezond eten, de bibliotheek of de kledingbeurs. 

 

Snel naar