Kansrijk leren

Kansrijk leren betekent voor Het Zwanenbos dat wij uw kind een goede toekomst gunnen. Wij wensen de kinderen een goede schooltijd, waarin ze veel leren en graag naar school gaan.

Wij willen uw kind meegeven dat als het in iets investeert, dat iets oplevert voor de toekomst. Ons team biedt uw kind structuur, er gebeurt wat er gezegd wordt.

Regulier en speciaal basisonderwijs onder één dak

Het Zwanenbos heeft een breed onderwijsaanbod: regulier en speciaal basisonderwijs. Uw kind krijgt in de eigen groep les en doet gezamenlijk mee aan de leerzame activiteiten die wij organiseren. Uw kind gaat bij ons met plezier naar school en krijgt het de kans om zich te ontwikkelen voor de toekomst. Ons onderwijs is uitdagend en kindgericht, wij kijken naar elk kind.

Onderwijs op maat

Wij bieden onderwijs op maat. Er is oog voor uw kind als het extra begeleiding nodig heeft, maar ook als het meer uitdaging wenst. We werken met passende toekomstmogelijkheden. Ook kijken we naar wat kinderen al kunnen en werken doelgericht.

Veel aandacht voor lezen, taal en rekenen

Dagelijks besteden we het grootste deel van de dag aan taal, lezen en rekenen. Zo vergroten we o.a. de woordenschat van uw kind en bereiden we voor op het voortgezet onderwijs. Ons basisonderwijs is belangrijk voor een kansrijke toekomst.

Snel naar