Een veilige omgeving

Het Zwanenbos is een vertrouwde plek voor uw kind, het voelt zich thuis. De leerkracht is er verantwoordelijk voor dat uw kind graag naar school komt. Nieuwe kinderen ervaren dat ze snel welkom zijn in de groep.

Hoe gaan we met elkaar om?

Wij zijn een gestructureerde school. De vaste leerkrachten zijn de spil voor uw kind. Zij regelen wat nodig is om uw kind tot leren te laten komen. Wij luisteren naar uw kind en gaan in gesprek. Tijdens de lessen besteden wij aandacht aan hoe je met elkaar omgaat. Zo leert uw kind zich voor te bereiden op de maatschappij.

Sociaal-emotioneel

Wij werken met ‘Kwink’, een online methode voor sociaal-emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid. De pestcoördinator bekijkt hoe pesten op een goede manier kan worden aangepakt. Waar nodig gaat de coördinator in gesprek.

Zorg

Wij werken met interne begeleiders en orthopedagogen die kijken welke zorg de leerlingen nodig hebben. We hebben connecties met zorginstellingen en werken nauw samen met ouders en hulpverleners. Het team wil er voor alle kinderen van Het Zwanenbos zijn en kijken steeds weer elke partners eventueel nodig zijn voor de begeleiding om een stap verder te komen in het leerproces. 

 

Snel naar