Een veilige omgeving

Het Zwanenbos is een vertrouwde plek voor uw kind, het voelt zich thuis. De leerkracht is er verantwoordelijk voor dat uw kind graag naar school komt. Nieuwe kinderen ervaren dat ze snel welkom zijn in de groep.

Hoe gaan we met elkaar om?

Wij zijn een gestructureerde school. De vaste leerkrachten zijn de spil voor uw kind. Zij regelen wat nodig is om uw kind tot leren te laten komen. Wij luisteren naar uw kind en gaan in gesprek. Tijdens de lessen besteden wij aandacht aan hoe je met elkaar omgaat. Zo leert uw kind zich voor te bereiden op de maatschappij.

Sociaal-emotioneel

Wij werken met ‘Kwink’, een online methode voor sociaal-emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid. De pestcoördinator bekijkt hoe pesten op een goede manier kan worden aangepakt. Waar nodig gaat de coördinator in gesprek.

Zorg

Wij werken met interne begeleiders die kijken welke zorg de leerlingen nodig hebben. We hebben connecties met zorginstellingen en werken nauw samen met ouders en hulpverleners. Het team wil er voor alle kinderen van Het Zwanenbos zijn en kijken steeds weer elke partners eventueel nodig zijn voor de begeleiding om een stap verder te komen in het leerproces.

Beleid t.a.v. ‘grensoverschrijdend’ gedrag

Het komt op Het Zwanenbos voor dat leerlingen ‘grensoverschrijdend’ gedrag vertonen. Hieronder verstaan wij gedrag waarbij de leerling zich zodanig gedraagt dat de veiligheid van anderen en zichzelf in het geding is of het gedrag dermate storend is dat het onderwijs aan de andere leerlingen niet op normale wijze doorgang kan vinden. Daarom hebben wij binnen Het Zwanenbos hierover een aantal afspraken gemaakt en deze in onderstaand stappenplan geformuleerd.

1. Allereerst proberen we natuurlijk om in de klas tot een oplossing te komen (tafel opzij zetten, aan tafel onder het bord zitten, op aparte plek in de klas etc).

2. 10 minuten rustig worden op de nadenkplek in de gang (kleuters kunnen een aangepaste tijd gebruiken, 5 min). Gaat alles weer naar wens dan kan de leerling terug de klas in.

3. Leerling nog niet klaar om terug naar de klas te gaan of kan niet in de gang zitten? 10 minuten in "buurklas" (de leerkrachten spreken zelf met collega’s af wie de leerlingen van elkaar opvangen). Is de buurklas even afwezig dan een andere klas zoeken Gaat alles naar wens dan kan de leerling terug de klas in.

4. Leerling nog niet klaar om terug naar de klas te gaan? 10 minuten naar ib. Gaat alles naar wens dan kan de leerling terug de klas in. Is een leerling bij ib geweest dan moet hij/zij de eerst volgende pauze beginnen met 10 minuten naast de pleinwacht op een bankje/paaltje zitten en niet spelen. (geen pauze meer die dag, dan vervalt dit).

5. Leerling nog niet klaar om terug naar de klas te gaan of zulk extreem gedrag dat stappen 1 t/m 3 niet aan de orde (kunnen) zijn (dus in het uiterste geval!)? Naar directeur. Ouders worden gebeld en op de hoogte gesteld dat zoon/dochter ongepast gedrag vertoont en wordt voor die dag verder geschorst. Volgende dag weer naar school na gesprek met directie (en ib).

 

Snel naar