Uw kind aanmelden

Uw kind aanmelden kan door een aanmeldformulier in te vullen. Dat kan ook samen met ons worden ingevuld tijdens een kennismakingsafspraak. Door het aanmeldformulier krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling en eventuele bijzonderheden van uw kind. Een afspraak maken voor kennismaking kan via (079) 351 76 88 of zwanenbos@opoz.nl.

Wennen

Kinderen die binnenkort 4 jaar worden, kunnen – in overleg met u als ouder – op tien momenten bij ons komen wennen. Kinderen die al bij ons op de peuterspeelzaal zitten, mogen in het kader van wennen af en toe met groep 1 meedraaien.

 

Snel naar