Schoolondersteuningsprofiel IKC Het Zwanenbos 

In de bijlage vindt u het schoolondersteuningsprofiel van IKC Het Zwanenbos. Een schoolondersteuningsprofiel is met de invoering van passend onderwijs een wettelijk verplicht document voor elke school. Dit profiel wordt door een schoolteam opgesteld en beschrijft op welke wijze de school passend onderwijs realiseert. 

schoolondersteuningsprofiel 2021.pdf

Snel naar