Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) wordt meegedacht over de school. Het bestuur en de directie worden door de raad geadviseerd. In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:
- Ouders: Vanesa Muncan, Annemiek Turfboer en Ron Kasteel
- Personeel: Pelle Rietveld, Patricia Kuijer, Daisy van Mil

De vergaderingen van de MR zijn op:
20 januari 2020
30 maart 2020
22 juni 2020

De vergaderingen starten om 19:30 uur en zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Snel naar