Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) wordt meegedacht over de school. Het bestuur en de directie worden door de raad geadviseerd. In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:
- Ouders: Ron Kasteel en er staan twee vacatures open.
- Personeel: Patricia Kuijer, Daisy van Mil en Monique Kok

De vergaderingen van de MR zijn op:
14 september 2020
5 oktober 2020
30 november 2020
25 januari 2021
15 maart 2021
29 maart 2021
10 mei 2021
14 juni 2021

De vergaderingen starten om 19:30 uur en zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Snel naar