Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) wordt meegedacht over de school. Het bestuur en de directie worden door de raad geadviseerd. In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:
- Ouders: Vanesa Muncan, Annemiek Turfboer en Gerlinda Sentel
- Personeel: Daniëlle Braber*, Marloes Pieper, Daisy van Mil
* i.v.m. zwangerschapsverlof tot en met december 2018 vervangen door Rianne Schram

De vergaderingen van de MR zijn op:
15 oktober 2018
10 december 2018
21 januari 2019
18 februari 2019
8 april 2019
27 mei 2019
24 juni 2019
De vergaderingen starten om 19:30 uur en zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Snel naar