Leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad, waarin kinderen van groep 6 t/m 8 vertegenwoordigd zijn. De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op school. Via de leerlingenraad weten wij wat er speelt onder de leerlingen en heeft uw kind een stem in schoolse zaken.

Iedere vier weken komt de leerlingenraad bij elkaar onder begeleiding van Taylor Mertens. Dan verzamelen we ideeën en praten we over wat er binnen de school en onder de leerlingen speelt. Verder heeft de leerlingenraad ook de taak om nieuwe methodes te evalueren, bij verschillende activiteiten te assisteren of zelf een activiteit te organiseren. De inrichting van ons mooie schoolplein was ook een idee vanuit de leerlingenraad.

De gekozen leden van de leerlingenraad zijn:

Groep 5/6S: Sem
Groep 6: Gilaila
Groep 6/7s: Argento
Groep 7: Logan
Groep 8: Fleur
Groep 8s: Romaissa


De vergaderingen vinden plaats onder schooltijd.

Snel naar