Groep 2

Wij werken in de klas met verschillende thema's. Als leidraad daarvoor gebruiken we de methode Piramide. Wanneer de kinderen binnen komen hangt de dagplanning al klaar, aan de hand van de kaarten kunnen de leerlingen zien wat we die dag gaan doen. Dagelijks terugkerende activiteiten zijn het spelen in de hoeken, spelen in de speelzaal of buiten, samen eten & drinken en de kringactiviteiten. Tijdens deze activiteiten komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod zoals taal, rekenen, motoriek, sociale vaardigheden, muziek, drama, techniek.

In groep 2 wordt op taalgebied onder andere aangeboden: rijmen, verdelen van woorden in stukjes of klanken en het aan elkaar kunnen ‘plakken’ van losse woordstukjes of klanken tot een heel woord.

Op rekengebied wordt onder andere aangeboden: tellen tot 20 en terug, cijfers 1-20 herkennen, hoeveelheden vergelijken en ordenen, meer/minder/meest herkennen, kleine groepjes herkennen zonder te tellen, eenvoudige sommen optellen/aftrekken/splitsen, lengte/gewicht, seizoenen/ dagen/dagdelen benoemen en tijdsaanduidingen als eerder/later/gisteren gebruiken, vormen benoemen, kleuren benoemen.

Op motorisch gebied komt onder andere aan bod: balanceren, klimmen, schommelen, zwaaien, koprol maken, springen, hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje, bewegen op muziek, balspelen. En de kleine motoriek: prikken, knippen, scheuren, vouwen, binnen de lijntjes kleuren, goede potloodgreep, schrijfpatronen overtrekken, schrijfbeweging vanuit de vingers.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren, maken wij gebruik van de methode Kwink. Hier wordt aandacht besteed aan geconcentreerd werken en doorzetten wanneer iets niet direct lukt, contact zoeken met anderen, samen spelen/werken en rekening houden met anderen, emoties van zichzelf en anderen herkennen, een duidelijk zelfbeeld ontwikkelen, zelfstandig taken uitvoeren.

Meester Pelle staat op maandag voor deze klas. Juf Patricia staat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor deze klas.

Snel naar