De instroomgroep is een groep 1 waar alle kinderen die 4 jaar worden instromen

Wij werken in de klas met verschillende thema's. Als leidraad daarvoor gebruiken we de methode Piramide. Wanneer de kinderen binnen komen hangt de dagplanning al klaar, aan de hand van de kaarten kunnen de leerlingen zien wat we die dag gaan doen.

Dagelijks terugkerende activiteiten zijn het spelen in de hoeken, spelen in de speelzaal of buiten, samen eten & drinken en de kringactiviteiten. Tijdens deze activiteiten komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod zoals taal, rekenen, motoriek, sociale vaardigheden, muziek, drama, techniek.

In groep 1 wordt op taalgebied onder andere aangeboden: geluiden herkennen, verhaaltje navertellen, verschil horen tussen woorden, eerste/laatste woord benoemen in een reeks van drie, tien minuten luisteren, kennismaken met rijmen, kennismaken met lettergrepen, woordenschat uitbreiden.

Op rekengebied wordt onder andere aangeboden: tellen tot 10, cijfers 1-5 herkennen en benoemen, besef van begrippen meer/minder - veel/ weinig - erbij/eraf - groter/kleiner - dikste/dunste - voor/naast/op, kennismaken met seizoen, dagen van de week, vormen herkennen, kleuren herkennen en benoemen.

Op motorisch gebied komt onder andere aan bod balanceren, klimmen, koprol maken, springen, hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje, bewegen op muziek, balspelen. En de kleine motoriek: prikken, knippen, scheuren, binnen de lijntjes kleuren, goede potloodgreep.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren, maken wij gebruik van de methode Kwink. Hier wordt aandacht besteed aan wennen aan naar school gaan, regels en routine eigen maken, wachten op een beurt en beurt nemen, iets nieuws durven uitproberen, contact maken met klasgenoten en leerkracht.

Juf Daisy staat op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag voor deze klas. Meester Pelle staat op donderdag en vrijdag voor deze klas.

Snel naar