Welkom in groep 8/8S

In groep 8/8S zitten leerlingen van het regulier- en speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas. Dit is erg gezellig en we leren veel van elkaar.

Om alvast te wennen aan het plannen, maken en leren van het huiswerk hebben alle leerlingen in het begin van het schooljaar een agenda van school gekregen. Het is de bedoeling dat de agenda elke dag mee naar huis gaat en de volgende dag weer op school ligt. In het begin van het schooljaar zullen de kinderen samen met de leerkracht het huiswerk in de agenda schrijven. Ze leren dan ook hoe ze het huiswerk moeten plannen en de leerkracht bekijkt of het huiswerk goed gepland in de agenda staat.
De leerlingen in groep 8/8S krijgen huiswerk voor:
Rekenen, Engels, taal/spelling, aardrijkskunde, natuur/techniek, geschiedenis, woordenschat en topografie.

We werken in groep 8/8S niet meer in schriftjes, maar in onze multomap. Het gemaakte werk en de aantekeningen zitten dan in een map. Na een thema/blok neemt de leerling het gemaakte werk mee naar huis. De aantekeningen blijven in de map.
Op maandag, woensdag en donderdag hebben wij gym. Maandag en donderdag gymmen wij tot 14.45 uur. Hierdoor zijn wij pas rond 15.00 uur op school.

De schoolverlaters zijn in september op kamp geweest. De foto’s en de kampverslagen staan ook op de website.

In januari krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Dit schooladvies is bindend. Eind april zal door de meeste leerlingen uit groep 8 de Centrale Eindtoets gemaakt worden.

En aan het eind van het jaar maken we er natuurlijk een feestje van dat we de basisschooltijd afsluiten. Dat zal de ene keer met een musical zijn en misschien een andere keer met een afscheidsavond, waarbij we andere leuke dingen gaan doen om nooit meer te vergeten.

Snel naar