Welkom in groep 7.

Ik ben juf Dolinda, sinds 2016 werk ik op Het Zwanenbos. Ik werk fulltime en ik kom elke dag met plezier naar school.

In groep 7 werken wij niet meer in schriften maar maken wij de lessen en de aantekeningen op multoblaadjes en bewaren deze in onze multomap. De kinderen leren hoe zij moeten plannen en hoe zij een agenda moeten bijhouden.

Zelfstandigheid is een speerpunt in groep 7, dit ter voorbereiding voor het vervolgonderwijs. Dit schooljaar zijn wij gestart met Engels, de methode Groove Me gebruiken wij hiervoor. Een keer per week staat Engels op het rooster en de kinderen krijgen elke week een opdracht mee als huiswerk te maken.

Verder is groep 7 het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of een kind de verkeersregels kent en deze al fietsend kan toepassen. Bij alle vakken wordt de leerstof een beetje moeilijker. Bij studievaardigheden en begrijpend lezen worden de teksten een stuk moeilijker, er wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van uw kind.

Ik hoop dat uw kind veel leerplezier heeft in groep 7.

Snel naar