Welkom in groep 6/7S.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geeft juf Ingrid les. Op woensdag staat juf Jolanda voor de groep.
Op maandag (gegeven door meester Jaap), woensdag en donderdag (gegeven door meester Colin)hebben we gym in de Brabanderhoven. Bij veel lessen wordt er veel nadruk gelegd op samenspelen en samen werken.M

Veder gaan we dit jaar:
·      een boekbespreking en een spreekbeurt houden
·      op het schoolplein fietslessen om verkeerssituaties en het fietsen te oefenen
·      met groep 7 voor het verkeersdiploma een theorie toets en een praktijk gedeelte oefenen en uiteindelijk ook in het echt doen. Als ze dit halen krijgen ze hun verkeersdiploma : ) !!

Ook werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van KWINK lessen en spelletjes die we klassikaal of in groepjes spelen.
En natuurlijk doen we ook nog spelling, taal, woordenschat, rekenen, Geschiedenis , aardrijkskunde en natuur.

We hebben het druk maar we hebben ook veel plezier.

Snel naar