Groep 4/5S b

Hallo allemaal,
Wat leuk dat jullie op onze pagina kijken. Welkom bij groep 4/5S van juf Judith en juf Isis. De lesweek begint op de maandag met Juf Isis. De rest van de week staat Juf Judith voor de groep. Groep 4/5S bestaat uit twee groepen. Namelijk groep 4 en groep 5. Maar we voelen ons als een geheel en niet als twee aparte groepen. In de klas zitten er 16 vrolijke, leuke en enthousiaste kinderen. In de groep leren we om in een veilige speel- en werkomgeving te werken. De dag begint iedere ochtend met het lezen uit ons eigen leesboekje. Daarna houden we ons bezig met rekenen. We rekenen op ons eigen niveau. Naast rekenen leert groep 4 lezen uit (VSS) Veilig stap voor stap. Groep 5 werkt uit de methode ‘Taal actief’ bestaande uit taal, spelling en woordenschat lessen. Ook krijgt groep 5 iedere woensdagochtend technisch lezen uit de methode ‘Station Zuid’. Hiernaast werken we als groep aan de vakken schrijven, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en uiteraard creatieve vakken. Knutselen per seizoen of feestdagen vinden we ook leuk.

Onze herfst tafel

Drie keer in de week op maandag, dinsdag en woensdag genieten onze kinderen van bewegingsonderwijslessen. Op de maandag zwemmen een aantal kinderen uit groep 4S, die nog geen zwemdiploma hebben. Zij gaan niet mee naar de gym maar naar het zwembad met groep 3S. De rest van de kinderen gaan dan naar de gym. Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen gym van meester Jaap. Op woensdag van meester Colin. Omdat we op woensdag als laatste naar de gym gaan, zijn we pas rond 12 uur op school. Dus de kinderen kunnen rond die tijd opgehaald worden.

Het rooster van de gymlessen zijn als volgt:
Op maandag gymmen ze in de gymzaal ‘de Brabanderhoven’ in Buytenweg.
Op dinsdag gymmen ze in de gymzaal van ‘de Regenboog’ school.
Op woensdag gymmen ze in de sportschool van ‘Da Graca’.

In deze lessen wordt veel nadruk gelegd op het samenspelen, samenwerken en bewegingsmotoriek van onze kinderen.

Ons motto is: “Wees trots op jezelf”. Onze klassenregels hebben we samen gemaakt.

Heel veel Groetjes van iedereen uit groep 4/5S.

Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u altijd een afspraak maken of mailen.
Ons email adressen zijn:
Juf Judith: j.vries@opoz.nl Juf Isis: i.pennings@opoz.nl

Snel naar