Welkom in groep 4 van juf Bharti.

In groep 4 vinden we het belangrijk dat kinderen zich met plezier ontwikkelen. Een positieve sfeer, respect naar elkaar toe en een goede samenwerking staan dan ook centraal. Hier wordt aan gewerkt door middel van picto’s, een beloningssysteem (smileys) en met de methodes Kwink en M5.

Vanaf dit jaar wordt er gelezen met de methode Station Zuid. We werken toe naar het lezen van drielettergrepige woorden en het vloeiend lezen van teksten.
Taal, spelling en woordenschat vormen aparte vakken. Met taal leren de leerlingen onder andere verstaanbaar te spreken en korte verhalen te schrijven. Bij spelling worden verschillende spellingsmoeilijkheden behandeld, zoals woorden met een ei/ij of s/s. Het handschrift krijgt ook dit jaar de aandacht en in groep 4 komen de hoofdletters aan bod.

Tijdens de rekenlessen wordt het getalbegrip tot 100 behandeld en de leerlingen leren sommen tot 100 te maken. Dit wordt eerst gedaan met een kralenketting, daarna werken we met de getallenlijn en vervolgens gebruiken we het TE-schema. Halverwege groep 4 komen de tafels in beeld. De leerlingen moeten de tafel van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 uit het hoofd kunnen benoemen.

Er wordt ook aandacht besteed aan de creatieve talenten. Handvaardigheid, tekenen en muziek staan wekelijks op het programma. Wereldoriëntatie vormt een nieuw vak in groep 4. De leerlingen doen aan de hand van thema’s (bijv. de ruimte) kennis op over de wereld. De leerlingen leren ook de regels die worden gehanteerd in het verkeer. Dit doen we in de klas, maar ook buiten met praktijkfietslessen.

Groep 4 heeft twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht. Dit jaar vallen de gymlessen op de maandag en de dinsdag.

Naast het leren uit de boeken besteden we ook aandacht aan onderzoekend en spelend leren en worden de andere intelligentievormen ook geprikkeld. In de klas staat een talentenkast waar de kinderen mee aan de slag kunnen. De leerlingen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken voor een probleem. Het samenwerken wordt ook aangemoedigd, want door samen te werken leer je beter.

Snel naar