Wij werken in de klas met verschillende thema's. Als leidraad daarvoor gebruiken we de methode Piramide.


Wanneer de kinderen binnen komen hangt de dagplanning al klaar, aan de hand van de kaarten kunnen de leerlingen zien wat we die dag gaan doen:


Dagelijks terugkerende activiteiten zijn het spelen in de hoeken, spelen in de speelzaal of buiten, samen eten & drinken en de kringactiviteiten.

Snel naar